Föräldraalliansen Sverige
Bli medlem i Föräldraalliansen
Föräldraalliansen Sverige ansluter
 • Föräldraföreningar/råd eller annan föräldrasammanslutning som verkar inom ramen för skolans demokratiska uppdrag

 • Sammanslutningar av föräldraföreningar inom ett geografiskt område, region, eller annat område, intresse.

 • Enskild medlem

  Medlemskapet är avgiftsfritt
  - men kräver ett årligt aktivt ställningstagande.


  Anmäl förening/råd
  Anmäl enskild medlem

  Föräldraalliansens Nyhetsbrev
  Prenumerera på Föräldraalliansens Nyhetsbrev
  Namn

  E-postadress


  Vårdnadshavares inflytande över utbildningen
  I den skollag som tillämpas från och med den 1 juli 2011 finns nya bestämmelser om att det vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och vårdnadshavare.

  I ett informationsblad försöker vi sammanfatta och förtydliga de viktigaste förändringarna.

  Hämta informationsblad (pdf)

  Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande
  Bra informationsmaterial från Skolverket

  Hämta informationsblad (pdf)

  Medlemsförmåner

  Fri kommunanalys
  De föreningar som ansluter sig till Föräldraalliansen Sverige erhåller om de så önskar en kostnadsfri kommunanalys av grundskolan.

  Gratis plats för er förenings hemsida
  Föräldraalliansen erbjuder föräldraföreningar, föräldraråd etc. med medlemskap att utan extra kostnad lägga sin hemsida på Föräldraalliansens servrar.

  Föräldraalliansens servrar har inga pop-up fönster, reklambanners eller andra villkor för publiceringen.
  Läs mer

  Bli medlem

  Föräldraalliansen behövs som en motpart till riksdag och regering men också som en samarbetspart för alla de som på nationell nivå arbetar med att utveckla det svenska skolväsendet och för att förbättra barns och föräldrars villkor.

  Genom att ansluta er förening eller ert föräldraråd till Föräldraalliansen Sverige stöder ni detta arbete.

  Genom kraften av många föräldraföreningar och råd i hela Sverige kan vi tillsammans påverka den svenska skolpolitiken, våra barns och samhällets framtid.
  Läs mer
  Hämta och sprid information om Föräldraalliansen (doc)

  Temasidor
  På temasidorna har vi samlat olika teman som berör barn, föräldrar förskola och skola
  Till temasidorna

  Föräldrainflytande
  Föräldrainflytande eller föräldrasamverkan?
  Innebär det samma sak eller är det ena en förutsättning för det andra?
  Läs mer

  Drog- och alkoholprevention
  Det går visst att göra något!
  Om föräldrar går ihop om gemensamma regler för våra barn kan vi halvera barnens drickande.
  Läs mer

  Den vandrande skolbussen
  Vandrande skolbuss är ett exempel på hur man med små medel kan nå stora förbättringar.
  En vandrande skolbuss är ett organiserat samgående där flera familjer turas om att följa sina egna och andras barn till och/eller från skolan.
  Läs mer

  Betyg
  Betygen är en av de skolfrågor som det pratas mest om.
  Men vet du vad som gäller?
  Det är vanligt med missuppfattningar både hos elever, föräldrar och bland personalen i skolan.
  Läs mer

  Skolmat
  Goda matvanor på schemat.
  En utomhusmiljö som får barnen att röra på sig och god och hälsosam lunch. Frukt istället för godis. Det skulle väl inte vara en omöjlighet?
  Läs mer

  Digital säkerhet
  Internet och mobiltelefoner är fantastiska hjälpmedel
  Men de skapar också möjligheter för kränkningar och mobbning.
  Läs mer

  Diskriminering
  Alla barn och elever har rätt att känna sig trygga i skolan. Från den 1 april 2006 gäller en ny lag som förstärker och förtydligar skolans ansvar
  Läs mer

  Ätstörningar
  Det finns inte bara en orsak till att någon drabbas av ätstörningar.
  Läs mer

 • Aktuellt

  2016-11-01
  Inbjudan till föreläsning och samtal om barns och ungas utsatthet

 • Lördagen den 12 november
 • 11.00 – 15.30
 • Angereds teater Andra stället Triörgatan 1

  En skola fri från mobbning
  ANDT – vad är det?

  Hämta inbjudan (pdf)

  2016-10-25


  Resultat 2016:
  Topp15
  Vindeln
  Bräcke
  Jokkmokk
  Karlsborg
  Pajala
  Malå
  Överkalix
  Ockelbo
  Vadstena
  Storuman
  Filipstad
  Varberg
  Västervik
  Mörbylånga
  Stenungsund
  Årets raket
  Haparanda +209
  Vaxholm +205
  Norberg +202
  Boxholm +185
  Staffanstorp +177
  Årets dykare
  Norsjö -206
  Färgelanda -213
  Skinnskatteberg -219
  Bollnäs -229
  Strömstad -243

  Läs mer
  2016-10-17
  Inbjudan till föreläsning:

 • Barns och ungas livssituation med Peter Währborg torsdagen den 27 oktober.

  Hämta inbjudan  2016-09-07
  Skolinspektionens enkät med föräldrar om förskolan klar
  Under våren 2016 svarade 24 000 föräldrar med barn i förskolan i 778 förskolor på en enkät från Skolinspektionen.

  Läs mer på Skolinspektionen

  2016-06-07
  Öjebyns förskole- och skolområde utsedda till årets samverkare!
  På årets Föräldrariksdag utsågs Öljebyns förskole- och skolområde i Piteå till årets samverkare för deras vilja till god samverkan med föräldrar.

  Motivering:
  Föräldramötesguiden har skapat struktur och innehåll i föräldramötena. Materialet har utarbetats av pedagoger från alla stadier i Öjebyns förskole- och skolområde från 1-16 år.
  Läs mer i senaste Nyhetsbrevet.

  2016-05-16
  Nationella målsättningar och utvecklingsområden för kunskap och likvärdighet
  Detta delbetänkande innehåller en analys av orsakerna till de fallande kunskapsresultaten, en aktuell problembild, förslag till nationella målsättningar och en långsiktig plan med utvecklingsområden.

  Av delbetänkandet framgår även planeringen för kommissionens fortsatta arbete fram till slutbetänkandet i januari 2017.
  Ladda ner delbetänkandet
  Läs pressmeddelande
  Läs Anna Ekström på DN-Debatt

  2016-04-14
  Återbruk bland föräldrar succé på förskola
  Hallå där, Nadja Ruutikainen Näätänen på förskolan Rosen i Fagersta. Ni har en hylla där föräldrar får lämna kläder som andra barnfamiljer kan få, vilket har uppmärksammats stort på Facebook.
  Läs mer i Lärarnas tidning
  Läs mer på Facebook

  2016-03-25
  Föräldrariksdagen 2016
  Årets Föräldrariksdag kommer att hållas
  14-15 maj i Stockholm.
  Hämta kallelsen
  Hjälp oss utse Årets samverkare!
  För andra året skall vi utse årets samverkare.

  Det kan vara en person i just ditt barns skola som visat den goda viljan till samverkan med dig som förälder, eller så kan det vara en person du känner till som för en dialog med föräldrarna och låter föräldrarna vara delaktiga i beslut som rör barnet eller barnets omgivning.

  Skriv ett mejl till oss med namn och telefonnummer till den person eller organisation som du vill nominera, skriv gärna en kort motivering också.

  Skicka sedan ditt förslag senast den 15 april till info@foraldraalliansen.nu
  2016-01-18
  Din rätt i skolan
  Idag lanserar Skolispektionen, tillsammans med Barn- och elevombudet, en ny webbplats för elever – Din rätt i skolan.

  Här har de samlat information om elevers rättigheter och vad man kan göra om skolan inte lever upp till de krav som finns.

  Ett viktigt budskap till eleverna är att prata med en vuxen om det är något som inte fungerar.

  Läs mer

  2015-12-09
  Stor skillnad mellan kommunernas ambition för grundskolan

  För tionde året i rad presenterar Föräldraalliansen Sverige sitt Kommunala grundskoleindex.

  Det visar att det har stor betydelse för eleven i vilken kommun hen bor. Vi kan konstatera att de senaste åren inte inneburit någon positiv förändring. Skolor som hamnade långt upp eller ner, för 10 år sedan, när vi första gången redovisade indexet återfinns idag på ungefär samma platser.

  - Detta är inte acceptabelt. Detta strider mot de grundläggande värden som skolväsendet bygger på; att utbildningen ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas.

  Staten måste ta ett större och tydligare ansvar för den svenska grundskolan


  säger Linda Eriksson, Ordförande i Föräldraalliansen Sverige.

  Topp15
  Dorotea
  Bräcke
  Vindeln
  Ockelbo
  Skinnskatteberg
  Malung
  Mörbylånga
  Härjedalen
  Malå
  Jokkmokk
  Norsjö
  Pajala
  Arjeplog
  Vännäs
  Vilhelmina


  Årets raket
  Vadstena +259
  Skinnskatteberg +220
  Säffle +172
  Bollnäs +161
  Hagfors +151  Årets dykare
  Oxelösund -160
  Hällefors -163
  Älmhult -175
  Smedjebacken -202
  Arvidsjaur -244
  Läs mer
  2015-10-06

  Om mobbning
  Mobbning är ett komplext fenomen som kan ta sig många olika uttryck.
  Mobbning kan handla om allt från fysiska handlingar till mer subtila handlingar i form av ryktesspridning och social uteslutning.

  Förekomsten av kränkningar och mobbning skiljer sig också åt mellan olika klasser, årskurser och skolor.

  Gemensamt för denna typ av handlingar är dock att de kränker den eller de utsattas värdighet.
  Läs mer på SVT.se Morgans Mission
  2015-06-25
  Föräldrar missnöjda med delaktighet och inflytande i grundskolan.
  I dag redovisade Skolinspektionen resultatet för Skolenkäten VT 2015.
  Det frågeområde som fick sämst resultat av föräldrarna var också detta året vårdnadshavarnas delaktighet och inflytande.

  Sämst av allt upplevde föräldrarna möjligheten att få framföra sina synpunkter innan viktiga beslut om skolans verksamhet fattas

  Dags att gör något åt det!

  Hämta enkätsvaren på Skolinspektionen
  2015-06-17
  Förskolor med större barngrupper har fler missnöjda föräldrar
  Ju större den genomsnittliga barngruppen är i kommunens förskolor desto mindre nöjda är föräldrarna. Samma mönster finns också när det gäller personaltätheten.
  Nu har regeringen beslutat om ett nytt statsbidrag för att minska barngruppernas storlek. Från och med i höst har kommuner och enskilda huvudmän möjlighet att söka.
  Läs mer skolverket.se
  2015-05-10
  Magnus Blixt - årets samverkare


  Vid årets Föräldrariksdag som genomfördes 9-10 maj utsågs Magnus Blixt till årets samverkare.
  Läs mer om Magnus Blixt

  Till ordförande omvaldes Linda Eriksson och till vice ordförande valdes Tommy Lindström, ordförande i FiSS (Föräldraalliansen i Stockholms Stad.

  2015-01-15
  Nu finns en ny webbplats som kortfattat förklarar hur det svenska skolsystemet är uppbyggt.
  Idag finns materialet på svenska, arabiska, persiska, polska, somaliska och thailändska. Tanken är att du som möter nyanlända elever och vårdnadshavare kan utgå från materialet och sedan komplettera och fördjupa informationen efter behov.

  Läs mer
  OBS: Välj språk för att komma vidare


  Barn och unga som har varit med om brott har rätt att få information  På den här sidan finns information om vad som är brottsligt, hur man kan känna om man varit med om brott och var man kan få hjälp.

  Här finns också information om vad som händer om man anmäler eller om det blir rättegång.
  Läs mer på jagvillveta.se

  Föräldraalliansen på facebook.

  2014-06-05

  Måste man vara internet-proffs för att fatta vad ens barn är med om?
  Och var går gränsen mellan att vara övervakare och att visa sig intresserad?
  Kan man ge sitt barn svängrum på internet, och ändå kunna sova på natten?
  Glappet mellan unga och vuxnas verklighet på internet är stort, men i föräldraavsnittet av No Hate-podden får vi mängder av bra tips för hur vi ska minska avståndet mellan varandra.
  Läs mer på nohate.se

  2014-02-28
  Barnbidraget delas lika efter
  den 1 mars

  Från och med den 1 mars gäller nya regler för barnbidrag. Då delas barnbidraget automatiskt lika och betalas ut till båda föräldrarna om man har gemensam vårdnad.

  Den efterfrågade förändringen gäller för barn som föds eller adopteras efter den 1 mars 2014. Lagen ändras för att föräldrar själva ska få bestämma över barnbidraget eftersom de bäst kan avgöra vad som passar deras livssituation.
  Läs pressmeddelande från Försäkringskassan
  2014-02-27
  Kom igen!
  Om ungas psykiska hälsa

  Nu lanseras Kom igen! – en unik, forskningsbaserad sajt som ska öka kunskap och förståelse för, samt förebygga, psykisk ohälsa bland landets unga.
  Läs mer på ungdomar.se
  MIK-rummet – ny sajt om medveten medieanvändning
  Vår världsbild formas till stor del via medier. Idag bidrar många också själva till flödet som publicister i sociala medier. För att kunna fatta medvetna beslut i vår medievardag är idag medie- och informationskunnighet - MIK - en nödvändig kompetens för alla.

  Läs mer på Statens Mediaråd

  GRUNDSKOLEguide för föräldrar
  Vad du behöver veta för att kunna stödja ditt barn genom grundskolan

  Författare:
  Charlotta Andersson
  Ladda ner (pdf)

  Smittor på förskolor
  Att barn på förskola oftare blir sjuka än när de endast vistas i hemmiljön är inte konstigt. Dels träffar de barn som bär på olika smittor, dels är de mer mottagliga eftersom immunförsvaret ännu inte byggts upp.
  Läs mer på Vårdguiden

  Huvudlöss
  Huvudlöss är vanligt bland barn. Lössen sprids genom kontakt huvud mot huvud. Det är viktigt att behandla för att hindra spridning. Du kan köpa receptfria lusmedel på apoteket och behandla själv. Huvudlöss beror inte på dålig hygien.

  Läs mer på Vårdguiden

  Tonårsparlören
  Tonårsparlören har tips, argument, idéer och fakta som tonårsföräldrar kan ha nytta av. Ska man bjuda tonåringar på alkohol hemma? Måste man sitta och vänta tills de kommer hem på natten? Får man snoka i deras rum om man är orolig? Det är inte lätt att veta hur man ska göra alla gånger.
  Läs mer

 • © Föräldraalliansen Sverige www.foraldraalliansen.nu